ENZYM Complex – Hjälper problemmagar, IBS, uppsvälldhet, gaser, magont. - Functional Boost

ENZYM Complex – Hjälper problemmagar, IBS, uppsvälldhet, gaser, magont.

kr429
/

Beskrivning

Enzym Complex

Produktinformation. Artikelnummer 117. 90 kapslar. Enzym Complex är ett avancerat kosttillskott som innehåller en bred sammansättning av en rad enzymer. Öppnad burk skall förvaras i mörker. Se till att locket alltid är stängd. Bör ej förvaras i värme över 30 grader celsius. Enzym Complex är ett kosttillskott. Rekommenderad dos bör ej överskridas. Förvaras oåtkomligt för barn. Kosttillskott bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost.
Ingredienser. Alpha-galactosidas. Amylase. Fyllnadsmedel (risfibrer). Fyllnadsmedel (medellånga triglycerider). Gluco- amylas. Lipas. Proteas 4.5. Invertas. Cellulas. Malt-diastas. Laktas. Fytas. Xylanas. Hemicellulas. Kapsel: Vegetabilisk (mikrokristallinisk cellulosa). Dosering. 1 kapsel till varje måltid eller enligt rekommendation.

En kapsel Enzym Complex ger:

Innehåll per kapsel Mängd Enzymaktivitet % av DRI*
Alpha-galactosidas 150 mg 1 500 GaIU **
Amylase 120 mg 12 000 DU **
Glucoamylas 55.6 mg 25 AGU **
Lipas 50 mg 500 FIP **
Proteas 4.5 33.3 mg 20 000 HUT **
Proteas 3.0 10 mg 20 SAPU **
Invertas 20 mg 200 SU **
Cellulas 12.5 mg 500 CU **
Maltdiastas 5.56 mg 150 DP **
Laktas 4.2 mg 350 ALU **
Fytas 3.33 mg 5 FTU **
Xylanas 2.5 mg 125 XU **
Hemicellulas 1.92 mg 250 HCU **